-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۷, جمعه

بهترین زمان برای راه اندازی قیام احمدولی مسعود فرا رسیده ( اگرجسارت کند.) طلسم بن بست های تاریخی، تصادفی می شکند.

احمد ولی مسعود: مسوولان حکومت وحدت ملی به خود بیایند.


احمد ولی مسعود، رییس عمومی بنیاد شهید احمدشاه مسعود قهرمان ملی کشور می‌گوید: مسوولان حکومت باید به خود بیایند و هرچه زودتر توافق‌نامۀ ایجاد حکومت وحدت ملی را عملی سازند تا یک فضای اعتماد و یک ساختار جدید به وجود بیاید.
آقای مسعود می‌افزاید: گفته بودیم، تا زمانی که این توافق‌نامه عملی نشود، حکومت مشروعیت ندارد، حالا مصداق‌های این گفته‌های ما را در صف‌آرایی مسوولان و بزرگان حکومت می‌بینیم که مشروعیت نظام را زیر سوال می‌برند.
او گفت: وقتی یک گروه مشخص میان خود وحدت ایجاد کرده نمی‌تواند، هیچ ممکن نیست میان مردم و اقوام مختلف کشور وحدت به وجود بیاورند.
رییس بنیاد قهرمان ملی اظهار داشت: "لویه جرگۀ قانون اساسی باید به زودی به میان می‌آمد، اما نیامد؛ چرا که اراده برای این‌کار وجود ندارد و همواره بهانه‌تراشی می‌شود. لوی جرگه را برگزار کنید، نظام را تغییر دهید تا وحدت ملی ایجاد گردد، اگر شما نمی‌توانید، اجازه دهید که نیروهای سیاسی وفادار به کشور این‌کار را انجام دهند."
او اذعان داشت: ما خواهان سقوط نظام نیستیم، اما نباید نظام به گروگان یک تعداد درآید و با اجندای شخصی پیش بروند، باید آجندای مردم روی کار باشد. افغانستان تنها با دو توازن می‌تواند زنده باشد و به ثبات برسد، یکی توازن داخلی و توازن میان اقوام، دوم توازن خارجی میان کشورهایی که در محورد افغانستان منافع دارند که این دو توازن در حکومت وحدت ملی اصلاً وجود ندارد.