-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۱۸, یکشنبه

«ماما وردگ» عصبانی شد

به جای روز جهانی لنگی، روز جهانی نیکر برگزار می کردید که 99% مردم افغانستان حد اقل تا نوجوانی از وجودش خبر ندارند. از آنهم مهمتر، روز ملی کناراب برگزار می کردید تا در پایتخت 33 درصد هوایی که نفس می کشیم، گُه نمی بود!