-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۲, یکشنبه

تحرکات ملی وبین المللی برای تسخیر کامل «شمال»

پره و جمپه در اطراف قسی ترین نیروی تروریستی ( طالبان) در سطح منطقه و بین الملل، شدت گرفته است.


سفر دکترعبدالله و عطا نور به بارگاه طلاپرستان خاتمه یافت؛ مگر برخی اطلاعات اولیه حاکی اند که تیر پدران طالبان به هدف نخورده و  هیجاناتِ اولیۀ عبدالله و عطا، علی رغم آن که در ریاض، چپ و راست اعزاز شدند و کسوت سفید در بر کردند؛ فرو نشسته است.
همزمان، بازار سیاسیون طالب گرم شده و سفرهای سیاسی آن ها به همکاری سه جانبه امریکا، عربستان و پاکستان به زبان رسانه ها داده می شود. این خبر ها دیگر از پرده برون می افتند که گروه طالبان سفر هیات سه نفره این گروه به اسلام آباد را تایید کرده است. درنقش یک دولت به آن ها فرصت داده می شود که مدعی شوند این هیات برای گفت‌وگو در مورد وضعیت مهاجران افغان!! در این کشور با مقامات پاکستانی دیدار کرده‌اند.

فراهم کنندۀ این تعاملات، امریکا، پاکستان وعربستان استند. بدین ترتیب، مرحلۀ «حفظ» زیرساخت نظامی طالب سپری شده و دورۀ جدید عملیاتی کردن این نیرو در سطح دولت و حمایت منطقه و جهان فرارسیده است. میدان جولان طالبان، این بار شمال افغانستان است و همزمان با مساعد شدن بستر تشکل نظامی و سیاسی برای حکمتیار، مسیر منتهی به کوهستانات آسیای میانه برای تردد و ترانزیت تروریزم نیز صاف شود. هیچ اجندای دیگری در کارنیست.

جنگ درحال تمرکز در «شمال» ، همان جنگی است که در حلب سوریه به بن بست کشیده شده و اکنون ستاد ارتش امریکا هشدار داده است که خطر جنگ تمام عیار بین روسیه و امریکا در حوزۀ خاور میانه افزایش یافته است.  درهمین حال، گزارش ها از صحنۀ زنده دراجتماع شمال می رسانند که دهان شبکه های عملیاتی روسیه و ایران، همانند کام بلا  به سوی دسته جات مسلح طالب طرفدار امریکا و عربستان باز شده است. تحرکات جدید، یک جنگ درهم پیچ در شمال است. نتیجه گیری های اولیه نشان می دهند که تمرکز استراتیژیک و عبور از شمال، با شکست رو به رو خواهد شد.