-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۲۷, سه‌شنبه

سپنتا تازه وانمود می کند که طالب، تروریست است!

درسال هایی که مشاور امنیت ملی بود، درهیچ یک ازجلسات شبانۀ وخاص در ارگ راه داده نمی شد؛ بدتر این که مثل یک بچه خوب، نوکر درگاه طالب پرستان بود. هزاران طالب از زندان رها شد، یک بار این خادم درگاه، زبان تکان نداد.


به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، داکتر رنگین دادفر اسپنتا در پنجمین نشست امنیتی در هرات عنوان کرد که از کارکرد های حامد کرزی استقبال می کند اما در مورد برخورد با طالبان و روابط با پاکستان با وی هم نظر نبوده است.

وی که در دوران حکومت کرزی، پست های مهم دولتی را به عهده داشت؛ در حالی به نقد از عملکرد کرزی نسبت به طالبان می پردازد که وی به عنوان مشاور امنیت ملی در مهم ترین تصمیم های دولت سابق نقش داشته است.

کرزی از ابتدای ریاست جمهوری، طالبان را برادر خواند و اظهارات حمایتی وی از طالبان در ماه های اخیر، واکنش های شدیدی را در میان حامیان و مخالفان وی به همراه داشت.

اسپنتا در حکومتی که مقام های مهمی چون وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی را به عهده داشت از اقداماتی چون حمایت طالبان و تلاش برای ادغام در دولت خبر نداشت که اکنون از سرکوب طالبان دم می زند؟!

وزیر خارجه پیشین که با حمایت کرزی در دو دور ریاست جمهور وی حضور داشت نه تنها اقدامی ماثر برای مقابله با سیاست سازش کرزی با پاکستان و طالبان نداشت بلکه اکنون با استفاده از تغییر حکومت تبدیل به روشنفکری منتقد شده است.

اگر طالب را تروریست و سزاوار سرکوب می داند چه گونه در دولتی حضور داشت که طالب را برادر می خواند و به مانند یک ناجی به عربستان چشم دوخته بود.

اسپنتا همچنین به صراحت ریشه تروریسم را کشورهای مانند امارات متحده عربی، قطر و عربستان عنوان کرد و گفت: حمایت و استفاده ابزاری از نیروهای افراطی جنگ را به یک امر روزمره بدل کرده است.

وی با انتقاد از تک محور بودن سیاست های حکومت وحدت ملی، ناکام بودن دولت کابل در برابر پاکستان را عدم مشورت رهبران این حکومت با نمایندگان، سیاستمداران و دخالت های کشورهای خارجی در دیپلماسی دولت دانست.

در حالی که سیاست پاکستان، عربستان و طالبان در 15 سال گذشته نسبت به افغانستان تغییری نکرده است، اکنون مشاور امنیت ملی سابق به حقیقت سرچشمه تروریست پی برده است!

در این میان، دیگر سیاست تروریست پروری پاکستان برای تضعیف دولت افغانستان بر همگان به روشنی نمایان شده اما مهم، سکوت قدرت های جهان و ضعف دولتمردان افغانستان در مقابل پاکستان است.

معضل افغانستان از جانب افرادی مانند کرزی و اسپنتا و هر مقامی است که در دوران قدرت دست به معامله و سکوت می زنند و زمانی که دیگر مقامی ندارند بار دیگر در جهت منفعت خود تبدیل به منتقد می شوند.

افغانستان در فقدان رهبر، همواره بازنده هر جنگ و سیاستی است، هر که بر تخت قدرتش تکیه زد برای فساد بود و خیانت، با پرچم سفید خون به پا کردند، قاتل را برادر خواندند و جیب هایشان را با پول خون مردم پر کردند، اینجا سرزمین دروغگویان قدرتمند است.