-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۷, جمعه

بحران روابط بین افغانستان و پاکستان برسر شکستن پیمان دیورند در آینده با یک موج بزرگ از سر گرفته می شود. پاکستان از استقامت افغانستان از چندین محاذ مورد حمله قرار دارد. دلیلش این است که افغانستان از نظر موقعیت ترانزیتی و بستر امنیتی، ناگهان و با یک چرخش غیرقابل باور، امتیازاتی را نصیب شده است. پاکستان یک مرحله دیگر حملات خود برکابل را تشدید خواهد کرد؛ آن ها عادت خود را به آسانی ترک نمی کنند؛ اما ضربات عملیاتی و مشترک افغانستان و هند دو برابر افزایش می یابد. هندی ها مشوق کلیدی استفاده از ورق «خط دیورند» علیه پاکستان اند.