-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۲۱, چهارشنبه

جنرال دوستم درکندز بسیار دشمن دارد
جنرال دوستم نام کندز بر زبان خویش مکرر کرد مگر به فاریاب رفت. ازین قرار، حنیف اتمر ایشان را «اجازه» سفر بری به فاریاب داده است. حال که مجوز صادر شده، قرار است چه چیزی مثبت اتفاق بیفتد؟ چرا جنرال به جبهه کندز نرفت؟
درخط جنگ کندز، مخالفان «تنظیمی» جنرال سنگر گرفته اند و دخول قوای وی به کندز، جنگ دیگری را رقم میزد که الحاصل، بخش های باقی مانده کندز نیز سقوط می کرد. تنها غنی و اتمر از کلان شدن نظامی دوتسم بیم ندارند، جمیعت اسلامی نیز مخالف استیلای نظامی دوستم درکندز است. ماهیت جنگ کندز این نیست که جنگ در آن جا خاتمه یابد. فلسفه جنگ کندز، ادامه دادن آن جنگ است. کندز به حلب تبدیل می شود. انتقال جنگ به آنسوی آمو حالا امکان ندارد. امریکایی ها درزمان کرزی می توانستند با حفظ حرمت افغانستان در برابر پاکستان، جغرافیای جنگ را از نو طراحی می کردند. حالا بن بست حلب در کندز تکرار می شود.