-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۱, شنبه

نتیجه جنگ در سوریه آینده جهان را معلوم می کند!


جرمان فارن پالیسی – گزینش و ترجمه رضا نافعی


                                                https://aayande.wordpress.com/