-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۳۰, جمعه

صلح با طالبان، بدون ایران- روسیه نا ممکن است

طالبان اکنون به گوسالۀ چند مادره مشابه اند. انحصار آی، اس، آی در رهبری طالبان ختم شده است.


نشریۀ امریکایی نیوزویک می‎نویسد اکنون این ترس وجود دارد که ۱۵ هزار عسکر ماموریت قاطع در افغانستان شاید کافی نباشد چنانچه رئیس کمیته امور دفاعی مجلس سنای امریکا سناتور جمهوری خواه جان مکین که سابق یکی از کاندیدان این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری امریکا هم بود گفته‎است، کاهش تعداد سربازان بین المللی در افغانستان این‎کشور را در برابر طالبان بیشتر آسیب پذیر ساخته‎است.
به نوشته نیوزویک ۱۵ سال بعد از آغاز عملیات قوای بین المللی تحت رهبری امریکا در افغانستان، این کشور در یک نقطه عطف قرار گرفته‎است و اگر پروسه صلح با طالبان پیش نرود نا بسامانی‎های بیشتر سیاسی، اقتصادی و امنیتی دامنگیر این کشور خواهد شد.
اشاره: رسانه های امریکا آشکارا نسبت به از دست رفتن طالبان نگرانی دارند. بخشی ازین پروژه قاپیده شده است.