-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۷, جمعه

حامد کرزی، فرد نبود؛ یک تیم بود.

مشاهد حسین سناتور ارشد پاکستان اعلام کرده است که : 
ما به نفع حامد کرزی در انتخابات افغانستان سال 2009 افغانستان دست به تقلب زدیم و به آمریکا نیز توصیه کردیم که کرزی از همه باهوش تر است و مردم را میتواند به سادگی فریب دهد بدون اینکه آنها متوجه شوند.
حامد کرزی، فرد نبود و نیست. بازوی قوی حامد کرزی درآن زمان مارشال فهیم بود که در دقایق نود، در وپنجره «جبهه ملی» را شکست و به اردوگاه کرزی و پاکستان پناه برد. حالا لایه های گمشده کم کم باز می شوند. کرزی، یک تیم بود، نه یک فرد. فاش گویی مشاهد حسین درهمین نقطه اهمیت تاریخی پیدا می کند.
آی، اس، آی و طالب، هرگز برحریم مارشال فهیم حتی یک بار هم حمله نکرد؛ درعوض، دیدیم که از جنرال داوود شروع تا استاد ربانی را دانه چینی کرد. من راز گویی مشاهد حسین را بسیار مهم می دانم.