-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۱۳, سه‌شنبه

از نکبت کاری های گردن خم های سیاسی- اقتصادی

نجیب بارور
زیر نام جمعیت موج موج به عذرخواهی می فرستند، از آنچه حقیقت گفته شده است می روند و معذرت می خواهند. بسیار خنده ام می گیرد وقتی می نویسند ما میزبان بودیم نباید به کسی توهین می کردیم، سوال من این است در پشت کدام مهمان خانه تان نوشته است "لویه جرگه"؟ شما را خورد و کلان آنها در این کشور مهمان می پندارند و به انواع و اقسام توهین می کنند، مهمان ما آن سفیر صلح بود که در زیر دستارش بم گذاشته بود آمد در مهمان خانه استاد ربانی خودش را کفاند، تا امروز آیا کسی به عذرخواهی پیش تان آمد؟