-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۳۰, جمعه

سفر دکترعبدالله به قیمت جانش تمام نمی شود

کریم «خرم» بازوی فکری حامد کرزی خبر داده است که تعداد مترجمان روسی که داعشی های چچین، داغستان، روسی، قزاق وقرغیز را رهنمایی کنند، افزایش یافته است.

برخی نظریه های در محافل اطلاعاتی منطقه دهن به دهن می گردد که سفر دکترعبدالله به سرزمین طلاپرستان، یک نقطۀ عطف تاریخی است و امکان دارد تاریخ یکبار دیگر تکرار می شود. کدام تاریخ؟
در سال 2000 میلادی کشور های اروپایی از احمدشاه مسعود دعوت کردند و برایش گفتند که قوای ناتو با شما یکجا علیه طالبان مبارزه می کنند، تا آنها را از افغانستان خارج کنیم.
اما احمد شاه مسعود به آمدن قوای ناتو در افغانستان جواب رد داد، ولی خواهان کمک های مالی و لوجیستیکی شد.
این عدم موافقت احمد شاه مسعود به قیمت جان اش تمام شد.

اکنون احتمال داده می شود که  عطا محمد نور، به خاطر حفظ جان شان، مجبور هستند به درخواست امریکا و عربستان جواب مثبت بدهند، در غیر آن صورت به سرنوشت احمد شاه مسعود گرفتار خواهند شد. کریم «خرم» بازوی فکری حامد کرزی نیز خبر داده است که تعداد مترجمان روسی که داعشی های چچین، داغستان، روسی، قزاق وقرغیز را رهنمایی کنند، افزایش یافته است. ازین قرار، ظاهرن سازوبرگ جبهه سازی داعش از سوی عربستان فراهم آمده است. 

اما این قیاس ها در رابطه به تسلیمی عبدالله و عطا از ریشه غلط است. شادروان احمد شاه مسعود در شرایطی قرار گرفت که کانال های کمک در آخرین ماه حیاتش به رویش قطع شده بود. همه کشور ها از جمله ایران و هند با حذف مسعود توافق کرده بودند. چون آن ها مطمئن شده بودند که امریکا و ناتو رخ به افغانستان کرده اند.
بنده در یک زمان خاص، ( حدود یک سال پیش) به تماشای فیلمی مستند حضور داشتم که یک مأمور ویژۀ هندی نزدیک به سازمان استخباراتی هند که آستانۀ شهادت احمد شاه مسعود در دفتر نخست وزیر هند حضور می داشت؛ روایت کرد که احمد شاه مسعود بعد از برگشت از فرانسه، درنامه یی رسمی به دولت هند خواستار کمک و مبارزه مشترک با پاکستان و تروریزم به عنوان دشمن مشترک شده بود. موضوع نامۀ مسعود درسازمان اطلاعاتی بررسی شد و نتیجه به دست آمد که مسعود به آخر خط نزدیک شده و کمک به او در فصل واپسین جنگ، مسیر حوادث را تغییر نخواهد داد.

مرجع اطلاعاتی هند گفته بود: امریکا سرانجام خودش می آید؛ بگذارید با پای خودش به دهان شیر برود!

دکترعبدالله مانند مسعود از نظر حمایت منطقه یی تنها نیست و محور قدرتمند ضد امریکا وطالب درکنار او قرار دارد. دکترعبدالله اولاً بالذات دشمن پدران طالب و داعش است. ثانیاً اگر روی فشار ناتو و امریکا در پروژۀ اسقرار داعش به رهبری و تشویق مالی عربستان مشارکت کند، توان این کار را ندارد. مردمی که 20 سال است علیه طالب جنگیده و ماهیت داعش را پوره درک می کنند؛ هرگز دست اتحاد به سوی تروریزم دراز نمی کنند.
دکترعبدالله، متحد هند، ایران و روسیه است. این تاریخ غیرقابل تکرار است؛ دلیلش این است که پروژه داعش از هرزاویه یی که بنگریم در افغانستان کارساز نیست.