-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۱, شنبه

تکه یی خواندنی از برگه عزیرالرحمن «رحمانی»

نصرالله پورجوادي : این روشنفکران دینی هم به بد مخمصه ای افتاده اند. هر طرفش را که بلند می کنند طرف دیگر روي زمین می ماند. می خواهند دین دار باشند روشنفکری از یادشان می رود. می آیند روشنفکر باشند خواب می مانند و نماز صبحشان قضا می شود.