-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۶, پنجشنبه

مدیریت مواد مخدر در دست خارجی هاست

چنان معلومات می دهند که غیر از مدیران بخش، هیچ کسی از آن خبر ندارد. موازنه بازار براساس عرضه و تقاضا، بیخی در در دست خود شان است.


نشریه برایت بارت چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود به افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان اشاره نموده می‎نویسد ساحه کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در این کشور تقریباً ۲۵ برابر افزوده‎است.

به نوشته نشریه با وجود ۵ میلیارد دالر مصرف مالیه دهنده‎گان امریکایی برای جلوگیری تولید مواد مخدر در افغانستان تلاش‎ها برای از بین بردن کشت و محصولات کوکنار در این کشور موفق نبوده‎است.

نشریه می‎نویسد ارقامی که در باره افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان ارایه شده البته از سال ۲۰۰۱ تا بحال می‎باشد.
نشریه می‎افزاید کوکنار در آن مناطق افغانستان کشت می‎شود که قسما تحت کنترول طالبان می‎باشند و یک منبع مهم در آمد برای این گروه بشمار می‎رود.

نشریه برایت بارت می‎نویسد یکی از دلایل اساسی افزایش کشت کوکنار و تولید مواد مخدردر افغانستان بد شدن وضیعت امنیتی در این کشور است.