-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۱۱, یکشنبه

در جستجوی آدرس؛ ازکارمل تا ملاعمر

شهکار نگاری جناب محمد نور «اکبری»بدون غرض و مرض ؛
كسي از من ادرس خانه ، دارايي و ملكيت اين شخصيت ها را پرسيد و من نميدانستم ، شما لطفاً معلومات دهيد ؛ 
١- ببرك كارمل مرحوم
٢- ﺩﻭﻛﺘور نجيب الله شهيد
٣- استادشهيد مزاري 
٤- شهيد احمد شاه مسعود 
٥ - ملا محمد عمر 
٦- مرحوم سيد جگرن وووو.
( اسما به ترتيب سال شهادت ووفات شان است خرده نگيرند )