-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۲۳, جمعه

جبهه جنگ اشباح تحت مدیریت روسیه و ایران در شمال و غرب افغانستان شکل گرفته است. از مدت ها پیش به هدف ایجاد یک نیروی داعش شکن درحوزه شمال تلاش جریان داشت واکنون امتیاز مضاعفی که به دست آمده آن است که بخشی از طالبان شامل این پروژه شده اند.