-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۲۱, چهارشنبه

خون ومرگ درزیارت سخی، کار عربستان است

  امریکا و ناتو، در یک بازۀ زمانی و از نظر تاکتیکی درافغانستان به دام افتاده اند.


امریکا و ناتو، از نظر محاسبه و تاکتیک درافغانستان، تقریباً به وضعیت شبیه شوروی نزدیک می شوند و به دام افتاده اند؛ اما نگاه راهبردی آن ها به آسانی قابل دگرگونی نیست. عملیات خرابکاری روسیه درافغانستان از چندین استقامت شروع شده است.

امریکا واروپا میدان سوریه را باخته و در حلب، به بن بست رفته اند؛ محکم کردن افغانستان به حیات شان رابطه دارد. خون ریزی در زیارتگاه سخی، بخشی از نبرد منطقه یی است که عربستان پیش گام تأمیناتی و پاکستان، اجرای کنندۀ این پروژه است. هیچ چون و چرا ندارد.
عربستان درصنعا (یمن) با خطر امنیتی رو به رو است. تنها دریک دور بمباران هوایی حدود 700 نفر را کشته و مجروح کرد؛ اما خروش یمنی ها در برابر ریاض، توفانی تر شده است. طلاپرستان ریاض، جنگ فرقه یی را به افغانستان می آورند به امید آن که تا اندازه یی دم تیغ فشار بر ایرانی ها را تیز تر و نزدیک تر کنند. 
یورش های چند جانبه را تشدید کرده اند تا راه برای داعش باز شود؛ مگر هرچه تلاش می کنند، داعش در افغانستان پا نمی گیرد. شبکه های ایران و روسیه، پروژه داعش را متوقف و متلاشی کرده اند. جنگ کندز، بخشی از عملیات مخفی به هدف جلوگیری از گسترش داعش در شمال است.