-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۱۳, سه‌شنبه

عبدالمک قریشی کنسل افغانستان درشهر استانبول ترکیه به خبرگزاری لوس انجلس تایمز گفته است که بسیاری از مهاجران افغان که از رفتن به اروپا سرخورده شده اند حاضر اند آن جا را ترک کنند. به گفته قریشی ظرف پنج ماه اخیر حدود ۴۰۰۰ تن از مهاجران به اداره قنسولی مراجعه کرده و خواستار بازگشت به کشور اند. وی گفته است که درحال حاضر خیلی دشوار است که درخواست های پناهنده گی جواب مثبت بگیرند.
گزارش می گوید که صد ها تن از افغان ها به جمع آوری زباله ها در استانبول و ازمیر مشغول اند و شماری از آنان گفته اند که فقط در برابر دریافت غذا دست به چنین کاری می زنند.