-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۲۵, یکشنبه

راکت لفظی ویدا «ساغری» سه فسیل را زخمی کرد!

ویدا «ساغری» در شرح این نگاره نوشت:
از چپ به راست :
کس کش چهار زنه ، گاییده شده سیاسی، دزد سرگردنه، میمون واجد شرایط بحران. 
یگان نیم رخ از سگهای وفادار در حد لالیگا هم نقش بسته است. 
کنفرانس نوشت : آمریکا سرنوشت ما را به دست چه اجنیاتی بنوشت. 
پنج سال شد ولی پنج پنجه حیا جلو چشم برگذار کننده ها را نگرفت!