-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۲۲, پنجشنبه

مولوی اتمر! فایدۀ دمِ نقد صلح با حکمتیار را چرا توضیح نمی دهی؟

طالب، صد درصد دشمن شورای نظار، و 500 درصد دشمن گلبدین است.
حکمتیار خریطۀ جیب را کلان دوخته است.


حزب اسلامی حکمتیار، هنوز حساب وکتاب جنگ وصلح خود را با مردم افغانستان یکسره نکرده، دسترخوان میانجیگری بین دولت و طالبان را پهن می کند.
امین «کریم» حالا هرچه در دهانش میچرخد بیرون می پراند. او در تازه ترین اظهارات با رادیوی آزادی چنین گفت:

"بعد از امضای توافقنامه صلح، قدم بعدی ما اینست که تمامی گروه های درگیر در قضیه افغانستان به پروسه صلح بپیوندند. قوماندانان سرشناس تحریک طالبان، با ما در تماس شدند. البته ما یک برنامه مشخص برای این کار داریم و با دولت افغانستان قسماً شریک کردیم و در آینده، سعی خواهیم کرد که اگر پلان ما توافق دولت را به دست آورد، وجه عملی به خود بگیرد."