-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۶, پنجشنبه

چرت نویسی رسانه های خارجی

نشریه مرکز جنوب آسیا در پوهنتون لندن سکول و آف اکانامیکس نوشته است: انتقال قدرت بطریق دموکراتیک و بدون خونریزی به رئیس جمهور اشرف غنی در تاریخ افغانستان سابقه نداشته و نشان دهندهتامین ارزش‎های دموکراسی می‎باشد. علاوه بر آن تشکیل حکومت وحدت ملی و عدم سقوط آن در نتیجه اختلافات داخلی در ظرف دوسال مشروعیت این حکومت را بیشتر ساخته و اعتماد را به سیستم سیاسی بعد از طالبان تقویه کرده‎است.