-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۹, یکشنبه

نخستین طرح گارد ده هزار نفری تکفیری ها درکابل


تیم تحول و تداوم به رهبر دکترغنی گام به گام به سوی انحلال و سقوط نزدیک می شود.
خبرهای اولیه در مورد تشکیل یک قوای شبه نظامی ده هزار نفره به نام «گارد ده هزارنفری» درحال حاضر به شکل یک طرح یا خاکه درمحفل ارگ مطرح است. گروه طالبان دولتی تحت رهبری حنیف اتمر وسلام رحیمی سقوط تدریجی یا ناگهانی حکومت را پیش بینی کرده اند. جمیعت و اردوگاه «مقاومت» جسارت چنین کاری را ندارند و فقط برای گرفتن امتیازات دولتی و سیاسی هراز چند گاه به فشار متوسل می شوند. مقابله ارگ با زیرمجموعه های نوظهور و رادیکال جمیعت و شورای نظار و همچنان سرکوب قطعات جنگی جنرال دوستم است.

دلیل اصلی ایجاد گارد ده هزار نفری متشکل از ملیشه های سنی مذهب، دو مسأله است: مورد اول آن است که تیم حاکم قطعن نتیجه گرفته است که اردو وامنیت ملی در هنگام خطرات اصلی از آنان دفاع نمی کنند و امریکا و ناتو که تمویل کنندۀ اصلی اردو امنیت اند؛ هیچ علاقه یی مستقیم برای مشارکت دربازی قومی و جنگ قومی که به دفاع از تیم ارگ بیانجامد؛ نشان نمی دهند. آن ها از نظارت عملیاتی دایمی و واکنش ضربتی ایران و روسیه حساب می برند.

دلیل بعدی، پیشنهادات پنهان عربستان وقطر به تیم کابل است که به عنوان بخشی از جنگ منطقه یی مقابله با ایران تحت شعار جنگ مذهبی، مایل اند محور سیاسی خاصی را که بتواند به نیابت از آنان جنگ را ادامه دهد؛ کمک کنند تا برای دفاع از خودش، ( درقدم اول) یک نیروی نظامی ملیشیایی را دراختیار خود داشته باشد و مخارج آن از سوی طلاپرستان عربی پرداخته می شود. این طرح، تا هنوز شروع ناشده، محکوم به شکست است. 
امریکایی ها به دکترغنی حالی کرده اند که درجنگ قومی از آنان حمایت نمی کنند. لوی درستیز، قدم شاه شهیم به روزنامه امریکایی گفته است که هرگاه مشکلات دو تیم تا آن جا برسد که اوضاع تحت کنترول درآورده شود، اردوی ملی به طور مستقل در زمینه تصمیم خواهد گرفت.
تیم ارگ وقوف دارد که اردو، عمدتن متشکل از نیروهای ضد طالبان است و درصورت وقوع کدام آشوب، از نیروهای دولتی که از طالبان حمایت می کنند؛ دفاع نمی کنند.