-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۱۵, پنجشنبه

جنگ ایران وسعودی درافغانستان

روزنامه فارن افیرز به قلم آرین طباطبایی در تازه ترین مقاله از تقابل عربستان و ایران در افغانستان سخن رانده است.

نویسنده گفته است که جنگ ویرانگر نیابتی دو کشور در خاور میانه از سرخط خبر ها به دور نیستِ مگر به جنگ دیگر دو قدرت منطقه یی در منطقه راهبردی و کلیدی در شرق ( افغانستان) که سبب افزایش بی ثباتی می شود چندان توجهی صورت نمی گیرد.
روزنامه با اشاره به حضور ۱۳۰۰۰ نظامی ناتو، میلیارد های دالر مخارج و اعلام تعهدات تازه برای افغانستان  همچنان نتیجه گرفته است که سطح خشونت ها درین کشور در موجودیت یک حکومت مرکزی ضعیف کماکان بالا رفته وگروه های مختلف شورشی، نفوذ خود را حفظ کرده اند.
ایران در مقایسه با عراق، افغانستان را به حیث نخستین ساحه نفوذ خویش می نگرد. ایران با این کشور ها مرز گسترده وتعلقات مشترک قومی، زبانی و فرهنگی دارد. علاوه برآن ایران رقم بزرگ مهاجران افغان را درخود جا داده و عبور کاروان های قاچاق مواد مخدر از افغانستان به ایران نیز امری فراگیر است.
با توجه به دلایل پیش گفته، ایران از شروع مداخله امریکا و ناتو در افغانستان حضور و همکاری خود را درین کشور حفظ کرده و درحال حاضر، نفوذ و حضور و کمک ها صد ها میلیون دالر ایران درافغانستان عامل مهمی در کمک به تشکیل حکومت وحدت ملی به شمار می رود.
ایران بعد از سوریه، درهیچ کشور دیگری به غیر از کشمکش های افغانستان درگیر نبوده است.
عربستان سعودی نیز یک تاریخچه طولانی در افغانستان دارد. از زمان شروع جنگ در افغانستان با هجوم شوروی براین کشور، ریاض و شهروندان انفرادی و نهاد های امدادی عربستان هزینه های هنگفتی را مصرف کرده اند. عربستان از از ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰  جهاد درافغانستان را گسترش داد و درسال ۱۹۹۰ به عنوان دومین کشور بزرگ کمک رژیم طالبان را به رسمیت شناخت. درشرایط حاضر ریاض منافعی درافغانستان دارد اما این کشور را به مکان اصلی برای نفوذ خود تلقی نمی کند.
در واقع، برای دو دشمن متخاصم، افغانستان برای سعودی و یمن برای ایران، مکان هایی اند  که می توان بدون به کارگیری تلاش های زیاد، پروژه هایی را به هدف قدرت نمایی روی دست گرفت.
 در نتیجه، پادشاهی ریاض درافغانستان می تواند دود به چشم ایرانی ها بزند، عین کاری که ایرانی ها دریمن در حق آنان انجام میدهند. سودمندی دیگر افغانستان برای ریاض این است که این کشور (افغانستان) برای امریکا با اهمیت است. عربستان به گونه یی فزاینده معتقد شده است که درافغانستان از همراهی و کمک امریکا مستفید می شود و به نظرمی رسد که راه هایی هست که از خود دفاع کند. اراضی افغانستان برای رسیدن به این هدف، یک مکان کاملن مناسب است.