-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۷, جمعه

بازسازی موقعیت احمد ضیاء مسعود و حامد کرزی دیگر محال است. هردو از نظر وجهه سیاسی به آخر خط رسیده اند. کرزی درچندین نوبت دست به شورش های رسانه یی زده اما احمد ضیاء مسعود اسیرتنهایی و بن بست است؛ با آن هم احساس من این است، قبل از آن که در منزل واپسین فراموشی یخ بزند، یک بلوا به راه می اندازد.