-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۳۰, جمعه

دکترعبدالله اعتقادی به صلح با طالب ندارد؛ او میداند که تنها با نام احمد شاه مسعود، جنگ آخرالزمانی علیه ارتجاعیون عرب و پاکستان ادامه خواهد یافت.

دکتر عبدالله که در دیدار با پدر طالبان درریاض، با اشاره به حمایت پاکستان از گروه های تروریستی، علی الظاهر خواهان کمک عربستان برای نابودی منابع درآمدی گروه های تروریستی و تامین صلح در افغانستان شده است. این نمایش تشریفاتی قابل نگرانی نیست.
اجندای عبدالله، صلح با طالب نیست؛ جنگ بی امان به نام صلح و دپلوماسی علیه طالب و حزب اسلامی است. 
امروز یک فرد عادی می تواند بفهمد که که عربستان تمویل کننده و حامی اصلی گروه طالبان در افغانستان است و سرچشمه ناامنی ها و جنگ در افغانستان و منطقه به شمار می رود. طلاپرستان، هیچ اعمال نفوذی بر عبدالله نخواهند داشت. تنها نام احمد شاه مسعود، صد سال دیگر با عربستان خواهد جنگید.