-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۲۰, سه‌شنبه

دراطلاعیه یی که اداره بازرسی امریکا درافغانستان منتشر کرده آمده است که امریکا از سال ۲۰۰۲ تا کنون برای ایجاد اردوی ملی افغانستان مبلغ ۶۸ میلیارد دالر را هزینه کرده است.