-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۲۷, سه‌شنبه

دوستی با عربستان هیچ فایده یی برای افغانستان ندارد

اکرام «اندیشمند»


عربستان سعودی که از دو سال به این طرف سیاست سنتی و محافظه کارانه را در روابط منطقه ای و خارجی، به خصوص در مورد جمهوری اسلامی ایران پشت سر گذاشته و در رقابت بر سر حوزۀ نفوذ با ایران شیعه، با ابزار مذهبی وارد بازی آشکار خونین و جنگ نیباتی شده است، بسوی افغانستان به عنوان یکی از زمین های این بازی نگاه می کند. عربستان سعودی هیچگاه نشان نداده که اراده و عمل خیر برای افغانستان دارد. هیچ کار خیر و آثار آبادی از برادران مسلمان و عرب ثرون مند سعودی که سالانه صد ملیارد دالرتنها از فروش نفت به دست می آورند، در افغانستان مشاهده نمی شود: 
نه سرک و جاده ای، نه شفاخانه و بیمارستانی، نه فابریکه و بند برقی، نه مکتب و دانشگاهی و حتی نه کدام مسجد بزرگی در پایتخت و یا کدام شهر دیگر. بر خلاف، دست برادران مسلمان عربستان سعودی مان در تمام خون و خون ریزی های چهل سال اخیر، و در نفاق و تفرقه های قومی و مذهبی آلوده است و تا حالا هم دستان خود را از این آلودگی بیرون و پاک نکرده اند. اکنون که سلطنت سعودی، دکترعبدلله ریاست اجرایی حکومت افغانستان را بصورت رسمی میزبانی می کند، امید که زمین افغانستان را نه به عنوان زمین بازی خونین خود با دولت حاکم شیعه ایران در این میزبانی مدنظر داشته باشد، بلکه به تغییر سیاست خود در افغانستان روی آورد.