-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۱۸, یکشنبه

امکان ندارد که سکوت حکومت کابل و متحدان امریکایی در رابطه به فجایع جاری در کندز، بیش ازین ادامه پیدا کند. خاموش «نخبه گان» مالی و فعالان تنظیمی وجهادی که در شرکت سهامی خیانت و جنایت عضویت دارند، متعفن تر است. درکندز چیزهایی در جریان است که به زودی و یکباره انفجار خواهد کرد.