-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۱۸, یکشنبه

پرتو نادری اندرباب کمیدی روز جهانی لُنگی، تلخابه نوشت

گفتند روز جهانی لنگی است! خوب شد زنده بودیم و این روز جهانی! را هم دیدیم. شعر زنده یاد عشقری یادم آمد:
این جوان ز مفلسی سر برهنه می گردد
بی لنگی و دستار است پشت گپ چه می گردی