-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۱۰, دوشنبه

جامعه جهانی نمی تواند جنرال دوستم را تهدید کند

اظهارات فضل احمد «معنوی» دربرنامۀ «تحول»
حمایت جامعه بین المللی باعث بقای شما نیست؛ نه خود را خراب کنید؛ نه افغانستان را.


فضل احمد معنوی در رابطه به برخی اشارات به وسیلۀ برخی افراد در مورد تلاش حکومت دکترغنی برای معرفی جنرال دوستم به دادگاه بین المللی گفت: 
دیگر حضور آمریکایی ها در افغانستان که حضور پررنگ و پر رونقی داشتند، پایان یافته و دیگر دوران رییس جمهور کرزی به سر رسیده و صفحه ها تغییر کرده، معادلات تغییر کرده، برداشت ها تغییر کرده، حتی قضاوت ها نسبت به اشخاص تغییر کرده است. 

در آن روزگاری که دوستان ما از غرب آمده بودند و همگی در پیش شان محکوم و جنگ سالار بودند، جنگ نفرت داشت، تفنگ منفی بود وجود ندارد. امروز می بینیم که همان جنگی که در زمان استاد ربانی راه افتاده بود تا امروز دوام دارد همان طالبانی که با حکومت استاد ربانی در جنگ بودند؛ هنوز دوام دارند.

 همان توپ و تفنگی که در آن وقت تبادله می شود حالا تبادله می شود. پس دیگر منطقی وجود ندارد که بگویند تو بد هستی و این خوب است؛ همه یک مردم، یک نظام یک گروپ هستند و حق دفاع از خود را دارند. جنرال دوستم امروز کاری که کرده است این است که در دفاع از این نظام و در دفاع از این حکومت ایستاده است. خود را سپر ساخته است و لباس نظامی خود را پوشیده است. اما جامعه بین المللی وی را تهدید نمی کنند؛ شاید به وی توصیه کنند که دست از اعتراض بردارد اما نمی توانند وی را تهدید کنند.
معنوی، با انتقاد از افراد داخل ارگ به خصوص رییس جمهور، که توجهی به اعتر اض ها و معترضین نمی کند و دیکتاتورانه به کارهای خود ادامه می دهد افزود: 

جریان هایی که فعلا فکر می کنند که محکوم هستند و به نحوی به حاشیه رانده شدند، درد این وطن را بیشتر دیدند روزهای دشوار بسیار سخت را پشت سر گذاشتند؛ نمی خواهند زود از هم بپاشند و خراب شوند و وطن در یک بی نظامی و در یک بی سرو سامانی قرار بگیرد. اما وضعیت به گونه ای روان است یک جانبه که یک طرف هیچ کوتاه نمی آید. نه وضعیت را درک می کند نه پروای مردم را دارد و نه این حرف ها به گوشش می رود؛ تنها چیزی که برای شان اهمیت دارد، همان حمایت جامعه بین المللی است که یگانه تکیه گاه برای آنها است. 
چرا که در داخل حامی ای ندارند. به همان دلیلی که حامی در داخل ندارند به توطیه های دیگری هم دست می زنند. حالا هم به دامان قطر دست زده اند تا حمایت آنها را به دست آورند. اگر چنین کاری کردند باید بدانیم که افغانستان خراب شده است. اگر این توطیه های چند نفره در ارگ ادامه پیدا کند و کوتاه نیایند باعث می شود که عقده های دیگر انفجار کند و افغانستان درگیر بحران های جدیدتر و بدتری خواهد شد.