-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۱۰, شنبه

های چرخه گیران کرزی، توقف!

فرهاد «آریانفر»
خطاب به چاپلوسان و چرخه گیران کرزی!


از دیروز بدین سو جوانان‌ی «عدالتخواه» و «آزادمنش» که، با افتخار شعار «مرگ بر کرزی» سر دادند، از سوی یک شمار چاپلوسان و چرخه گیرانِ کرزی، در رسانه های دیداری و اجتماعی توهین می شوند. 
حالا من پرسشی دارم از چاپلوسان کرزی، که اگر طالبان (برادرهای کرزی) یک عضو خانواده تان را بکشد چه دردی خواهید داشت؟
چند روز پیش آقای کرزی طالبان را شریک خاک خواند و گفت « نیروی‌های دولتی کی است که مناطق زیر اثر طالبان را پس بگیرد»، و دها سند دگری وجود دارد که نشان میدهد شمال را کرزی به خاک و خون کشانیده است.
کسانی که چرخه گیر کرزی هستید، آیا خون مردم کندز ارزشی ندارد؟ آیا از ناله مادری بدخشانی میدانید که در غم مرگ فرزندانش می‌سوزد؟ آیا نظامیان کشور را با طالبان (برادران کرزی) برابر میدانید؟

پس چرا باید خاموش باشیم، در حالی که همه چیز روشن است، باید سیاه و سپید را از هم جدا کنیم!، و این کار را کسانی می‌کنند که وجدان زنده و شعور انسانی دارند.

پ.ن: یک روز مرگ باعزت، بهتر از سد روز زندگی پرذلت است.