-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۱۹, چهارشنبه

پس از 575 روز کارزار انتخاباتی با هزینه دو میلیارد و 100 میلیون دالری و ده ها رسوایی، سرانجام زمان آن فرا رسید تا مردم آمریکا به پای صندوق رای بروند و انتخاب کنند.