-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۱۱, سه‌شنبه

سعودی به جای ریاض، ازکابل اعلامیه پخش کرد

سفارت عربستان سعودی درکابل دراطلاعیه یی که به روز دوشنبه منتشر شده ادعا کرده است که گروه حوثی ها دریمن به سوی خانه خدا موشک شلیک کرده اند؛ اما چرا اعلامیۀ تکفیری ها حتماً باید از کابل انتشار یابد نه از کاخ گوشتخواران در ریاض؟


سفارت عربستان سعودی درکابل دراطلاعیه یی که به روز دوشنبه منتشر شده ادعا کرده است که گروه حوثی های تحت الحمایۀ ایران در یمن در روزهای اخیر به سوی مکۀ مکرمه موشک شلیک کرده اند.
غلطی غلیظ این اعلامیه مشهود است. چرا یک گروه باید با شلیک موشک به مکان مقدس مسلمانان، به دست خود، اعتبار و جایگاه خود را به عنوان یک جریان اسلامی به بربادی بکشانند؟

سوال این است که سعودی چرا اعلامیه در مورد یک منازعه در مرزهای خودش را از آدرس کابل صادر می کند؟ از نعش سیاست عربستان در کابل در پانزده سال اخیر کدام صدایی شنیده نمی شد؛ حالا اعلامیه یی را که باید از کاخ طلاپرستان به آدرس سازمان ملل و متحدان جهانی خویش پخش کنند، برعکس این صدای نکره را به گونه یی تحریک آمیز از دهلیز کابل بلند کرده اند.
طلاپرستانی که یک پول برای کشوری مسلمان و زده شده در جنگ خود شان، کمک نکرده اند؛ اکنون اطلاعیه های تفتین آلود خویش را از مرکز افغانستان به گوش رقبای شان می رسانند.
شبکه های ترشیده و تخمیر شدۀ طلاپرستان به این گمان اندر شده اند که افغانستان را بخشی از ساحه حیاتی خویش برضد یک کشوری دیگر استعمال کنند. سفیدپوشان دل سیاه خیلی دیر بیدار شده اند و زمان این بازی ها دست کم برای تکفیری هایی که افغانستان را از پا درانداخته اند؛ سپری شده است.
مهم نیست که غنی- عبدالله سر برآستان تکفیری های جهانی ساییده اند؛ اما واقعیت جاری در افغانستان، بارگاه رسمی تکفیری ها را از نظر سیاسی و عملیاتی زمینگیر خواهد کرد.