-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آذر ۹, سه‌شنبه

شاهین های سیاه درآسمان افغانستان

روزنامه امریکایی می گوید که خریداری چرخبال های روسی به اردوی افغانستان با توجه به رابطه وخیم بین امریکا و روسیه، موانع قانونی ایجاد کرده است.


به گزارش اوتاگو دیلی میل، اردوی امریکا با استفاده از بودجه جدیدی که پیشنهاد شده، چرخبال های نوع شاهین سیاه ساخت امریکا را جایگزین ناوگان هوایی کهنه روسی درافغانستان می سازد که ده ها سال  است که نیروی هوایی افغانستان به تجهیزات  روسی متکی بوده است.
 اکنون وزارت دفاع امریکا جهت ترمیم و نوسازی ۵۳ هلیکوپتر مستعمل امریکایی نوع یو- شصت شاهین سیاه بودجه یی را مطالبه کرده تا این طیارات جای چرخبال های روسی ام،‌ای، هفده را پر کنند.
روزنامه گفته است با این تغییری که درنیروی هوایی افغانستان رونما می شود به صدها میلیون دالر نیاز است تا خلبان های افغان برای پرواز دادن چرخبال های شاهین سیاه آماده شوند. درگزارش آمده است که بودجه درخواستی مبلغ ۸۱۴ میلیون دالر است که شامل تهیه طیارات تهاجمی برای نیروی هوایی افغانستان نیز می شود.
از جمع این هزینه همچنان سی طیاره جنگی ام، دی ۵۳۰، شش جنگنده نوع ای- ۲۹ و پنج طیاره نوع ای، سی ۲۰۸ برای قوای هوایی افغانستان فراهم می شود.
سناتور ریچارد بلومنت دال می گوید که در مجموع در نظر است به تعداد ۱۵۹ چرخبال نوع شاهین سیاه دراختیار افغانستان قرار داده شود. تقریبا ۳۰۰۰ چرخبال شاهین سیاه در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد که از آن جمله ۲۳۰۰ فروند آن از سوی نیروی امریکا کار گرفته می شود.