-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آذر ۴, پنجشنبه

تحول فکری حفیظ منصور

نوشته: عبدالشهید ثاقب


صادقانه مي گويم همين جمع و جماعتي كه بر آقاي منصور انتقاد دارند كه چرا مضمون ثقافت اسلامي را تروريست پرور خوانده است، به اندازه نيم دانش منصور دانش ديني ندارند. منصور سال ها است كه به عنوان پژوهشگر مسايل اسلامي مي نويسد و تحقيق مي كند كه حاصل مطالعات اش چندين جلد كتاب و ده ها مقاله علمي مي باشد. روزگاري را هم به ياد دارم كه منصور در زمينه مسايل ديني بنيادگراتر از منتقدان امروزي خود بود. تحولي كه امروزه در طرز فكر و انديشه منصور اتفاق افتاده، حاصل شب ها بيدار خوابي و دود چراغ خوردن است. او اگر مضمون ثقافت اسلامي را تروريست پرور مي خواند به خاطر آن است كه مي داند در اين مضامين دموكراسي نظام كفري و خلافت تنها نظام اسلامي خوانده مي شود. او مي داند كه ترويج چنين انديشه هايي در جامعه ما در حقيقت كمپايني براي داعش است. دلم اما به حال منتقداني چون گل رحمن همدرد و دار و دسته اش مي سوزد كه از چيزي حمايت مي كنند كه هنوز از محتوايش با خبر نيستند. 
دانش ديني منصور كجا و از همدرد كجا؟!