-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۲۹, شنبه

امین کریم: آمدن «حزب» صلح نمی آورد!

اعتراف حزب اسلامی


امین کریم مذاکره کننده حزب اسلامی با دولت در برنامه تلویزیونی «تحول» گفت: در جواب این سوال که چرا با صلح با این حزب، تخفیفی در جنگ نیامده بیان داشت: حزب اسلامی از ابتدای تشکیل اراده ای برای جنگ با نیروهای نظامی داخلی نداشته است. بنابر همین موضوع هم هست که بسیاری از کارشناسان بر این عقیده اند که ما تخفیفی در جنگ افغانستان ندیدیم. طبیعی است که این اتفاق نمی افتد و تخفیفی در جنگی که طالبان با دولت دارند نمی افتد. اما سوال ها در این است که این صلح، چه تاثیری در آینده افغانستان می گذارد؟ 
باید گفت فقط بخشی از مساله صلح، نظامی است. جنگی که در افغانستان جریان دارد، انگیزه هایی دارد. تا انگیزه های این جنگ برداشته نشود، در جنگ تخفیفی به عمل نمی آید. انگیزه های جنگ، ایجاد یک حکومت مستقل از جانب حزب اسلامی و تامین حاکمیت ملی، تشکیل یک ایجاب و تامین یک نظام قانونمند اسلامی و اعاده عدالت است. در این راستا بعد از امضای توافقنامه. برای اولین بار یک دینامیزم حرکت به سوی صلح در سرتاسر کشور و در منطقه ایجاد شده است.