-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۱۹, چهارشنبه

در تاریخ پاکستان کمتر دیده شده است که مهاجری را از کشورش بیرون کند. دفعه اول، درسال 1996 حضرت صبغت الله مجددی را که از اثر زبان بازی علیه پاکستان مغضوب واقع شده بود، محترمانه امر به خروج داد. حالا نوبت  شربت گل رسید که زنی مظلوم، صبور و از دنیا بی خبر است. پاکستانی ها درین موارد بسیار متعارف و با گذشت بوده اند؛ اما چرا چنین اتفاقی افتاد؟ از نظر من، این یک مسأله یی عمیقاً سیاسی است. این که چه گونه، نمیدانم!