-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آذر ۷, یکشنبه

غلبۀ میراث نادرخان بر تیکه داران شمالی

خبر می رسد که شماری از «سیدحسین» های جدید شمالی، با نادرخان های امروزی دست به ائتلاف زده اند. سیدحسین نارسیده از بلخ به سوی کابل، پیشنهاد نادرخان برای شرکت در دولت آینده، از هوا قاپیده بود. خواجه بابو، پیش از لبیک گویی سیدحسین، بریدن از امیرحبیب الله کلکانی را با گردن نهادن مخفی به شرفیابی نادرخان، اعلام کرده بود.
اکنون گزارش می شود که بر سر برخورد با اعلام فاتحه سراسری برای امیرحبیب الله و اعضای حکومت او و ساختن آرامگاه، بین اخلاف خواجه بابو وسید حسین ( طرفداران حامد کرزی و مخلصین استاد سیاف) و کمیسیون ویژۀ خاکسپاری، دره یی از اختلاف دهان باز کرده است. فرماندهان طماع و بت های محلی ساختۀ جنگ و پول، برای سود آوری مستمر به هر بهای ممکن، پیشقراول این حرکت خیانت بار اند. جریان شناسی دزدان محافظه کار، از ورای همین ماجرا بیشتر از قبل قابل درک است.