-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۲۹, شنبه

قابل توجه «استادان» خود خواسته و اعزازی

انتقاد محمود دولت آبادی از فراگیر شدن صفت "استاد". 
می گوید در خراسان به من می گفتند: "محمود کله برهنه"
اینقدر صفت بخشی نکنیم.