-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۲۶, چهارشنبه

استرالیا در دو راهی رابطه با ترمپ


 رهبران سیاسی استرالیا خواستار بازبینی احتیاط آمیز در مساله اتحاد با امریکا و خصوصن پالیسی نا مشخص خارجی دونالد ترمپ شده اند. سناتور بانو پینی ونگ سخنگوی امور خارجی حزب کارگر استرالیا می گوید که حفظ اتحاد با امریکا از حمایت هردو حزب کارگر و لیبرال برخوردار است مگر انتخاب ترمپ «یک نقطه عطف» به شمار می آید.
وی گفت: دونالد ترمپ درزمان کارزار های انتخاباتی مسایل واضحی را در سیاست خارجی اش عنوان کرده بود که میان وی و سلف وی یک تفاوت عمده را نشان می دهد. پینی ونگ افزود: ترمپ جنگ بازرگانی با چنین را مطرح کرد که با موضع امریکا در مساله تغیرات آب و هوا درجهان به مراتب متفاوت است و فکر می کنم کار معقول این است که دربرخورد با این مساله وارد گفت وگو شویم.