-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۱۶, یکشنبه

نالش های اقتصادی پاکستان علیه افغانستان

 
حالت اختناق و دلتنگی درصدای خرم دستگیرخان موج می زند.
 

 
به گزارش منابع رسمی، خرم دستگیرخان وزیرتجارت پاکستان مقامات افغانستان را متهم به ایراد سخنان منفی علیه پاکستان کرد. وی گفت که پاکستان می خواهد با افغانستان رابطه صمیمانه داشته باشد اما متاسفانه افغانستان عمل مشابه از خود نشان نمی دهد.
خرم دستگیر به روز شنبه در صحبت با تلویزیون پاکستان گفت که دهلیز اقتصادی چین- پاکستان ( منظورش پروژه پرخرج بندر گوادر است که از استقامت افغانستان به نفس تنگی وبی رونقی مواجه شده) آینده یی سعادتبار را نه تنها برای پاکستان بلکه برای افغانستان ودیگر کشورهای منطقه نوید می دهد.