-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۲۵, سه‌شنبه

فیلم محمد رسول الله، تولید ایران، که زندگی پیامبر را روایت می‌کند پس از آنکه در سال ۲۰۱۵ در برخی کشورها به نمایش در آمد، درین اواخر در ترکیه هم روی پرده رفت.

 درترکیه و همچنان کشورهای عربی، خصوصن مصر و عربستان، ازین فیلم انتقاد هایی شده بود. من با علاقه رفتم سراغ انتقاد ها تا ببینیم ناظران عرب زیر سیطرۀ زال بی حسی و پادشاهان سنگین شده از خوراک و تفالۀ تلنبار شده در روده های انسانی، چه کمال کرده اند. متوجه شدم که همه منتقدان، زورکی تلاش کرده بودند تا حسادت، بیچاره گی، بی شیمه گی فرهنگی، فقر اندیشه و بی مایه گی دنیای  سلطانی اهل تسنن را با رنگ و لعاب استدلال های انتقادی و سخت بی بنیاد، پنهان کنند.
احساس من این است که بافت و ساختار اجتماعی وجغرافیایی اعراب مثل اندام های پوسیدۀ یک دیناسور باستانی درحال متلاشی شدن است.