-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۱۸, سه‌شنبه

تفویض صلاحیت حنیف «اتمر» به سلام «رحیمی» و دکتر «خپلواک»


جریانات خاموش در چهار دیوار ارگ  کابل

گزارش تازه از منابع قبلی ( غیررسمی) مشعر است که درارگ کابل، بعد از افشای عملیات نا فرجام کودتا، تدابیر احتیاطی از سوی اطرافیان دکترغنی آغاز شده و  شور و مشورت های مهمی در مقابله با پس لرزه های گروه کودتا در جریان است.

دکترغنی درنخستین اقدام، منابع مالی «شورای امنیت ملی» را به شدت کاهش داده و امور یومیه شورای امنیت ملی، تحت نظر سلام «رحیمی» و رئیس دفتر ریاست جمهوری و رئیس ادارۀ امور قرار داده شده است.

مسایل صلح و ائتلاف با حزب اسلامی حکمتیار که قبلن تحت نظر حنیف اتمر دنبال می شد، به دستور دکترغنی، صلاحیت این کار به دکتر اکرم خپلواک نمایندۀ خاص رئیس جمهور در امور سیاسی واگذار شده است.

دکتر غنی فی المجلس به حنیف اتمر دستور داده است که جدا از امور خاص دولت، حق مداخله درکار هیچ یک از ادارۀ دولتی را ندارد. وی گفته است «تمام مملکت را بد بوی کرده اید.»

جوانان فعال درشورای امنیت ملی که گزیده های خاص آقای اتمر می باشند، از جمله رامین- سکرتر- و فرید ماموندزی ( مشاوراتمر)، همچنان حاجی داوود«لغمانی» ( مشاور) و آقای کاکر، امور مقرری ها براساس کمیشن کاری را اکنون در برخی هوتل های شهرنو دنبال می کنند.

گزارش حاکی است که درآمد مالی اطرافیان آقای اتمر درحال نزول است و حتی رونق بازار تواب غورزنگ که در رأس «فیس بوک چلونکی ها» قرار داشت و  سروکارش با بسته های دالر بود، کمرنگ شده است. پیش ازین، تواب غورزنگ با کاروانی از موترهای زرهی و موتر های «تعقیبی» کوچه های کابل گشت میزد، اکنون به استفاده از یک موتر مستعمل زرهی قانع شده و از قرار معلوم، «تنخواه» یا مقرری «فیس بوک چلونکی ها» نیز معطل شده است.
در خبر آمده است که محمد اکرم خپلواک نمایندۀ خاص رئیس جمهور در امور سیاسی و گروپ سلام رحیمی که از سوی اتمر به انزوا کشانیده شده بودند، از وضع به وجود آمده خوشحال اند.