-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آذر ۲, سه‌شنبه

زیدحامد: دشمنی با مسعود، اشتباه بزرگ پاکستان بود

احمدولی «مسعود»
شوروی، افغانستان را از عینک رهبران حزب دموکراتیک خلق، وامریکا، جهاد ومقاومت افغانستان را از دریچۀ پاکستان نگریست.
20 سال دشمنی با مسعود، منافع پاکستان را برباد داد.
زید حامد، چهرۀ معروف پاکستانی، متخصص امور دفاعی و جهاد افغانستان میگوید، " از سال 1975 سرآغاز دشمنی پاکستان با مسعود و دوستی با حکمتیار سرانجام هیچ دوستی در افغانستان برای مان باقی نگذاشت و سرمایه گذاری های 20 سالۀ پاکستان را در افغانستان برباد داد. با ورود طالبان به کابل در 1995 این خصومت به اوج خود رسید. سیاست دشمنی با مسعود، اشتباۀ بزرگ تاریخی حکومات پاکستان به شمار میرود که تاوانش را امروز میپردازیم."
با این اعتراف پاکستان، اشتباهات بزرگ تاریخی کشور های مختلف در افغانستان یکی پس دیگری دقیقاً به همین انجام رسیده اند. امروز ایالات متحده آمریکا نسبت به همه نیازمند باز بینی جدی و اساسی سیاست خود در قبال افغانستان میباشد. 
اتحاد جماهیر شوروی سابق، افغانستان را از عینک رهبران حزب دموکراتیک خلق نگریست که سرانجام باعث فروپاشی شوروی، ویرانی افغانستان و دست باز مداخلات پاکستان گردید.
ایالات متحده آمریکا، جهاد و مقاومت افغانستان را از دریچۀ پاکستان نظاره میکرد که در نتیجه باعث موج افراطی گرایی، تروریسم و بی ثباتی در منطقه شد.
دولت جدید آمریکا، نباید افغانستان را از عینک "تیکه داران سیاست آمریکا" در افغانستان ببیند؛ ----------------------------
از 16 سال به اینطرف، آمریکا، افغانستان را از عینک عدۀ انگشت شمار لابی گران واشنگتن ـ تیکه داران سیاست آمریکا در افغانستان می بیند. بحران امروز در افغانستان دقیقاً زاییدۀ همین دیده گاه است که کشور را هرروز به سقوط نزدیک تر میسازد. 
دولت جدید آمریکا، قطعاً نیازمند یک راهبرد جدید در افغانستان است. سیاست آمریکا در افغانستان نباید از عینک دودی لابی گران منافع شخصی تعبیر گردد، بلکه از مجرای منافع ملی و استراتیژیک هردو کشور به آن نگریسته شود. حمایت از یک دولت ملی واقعی، متوازن در هردو بُعد داخلی و خارجی، فقط بدیلی است که تروریزم را میشکند و ثبات میآورد.
یادداشت: اعترافات زید حامد در عریان ساختن سیاست های پاکستان در قبال افغانستان بشدت آموزنده است.(ویدیوی 24 دقیقه ای به زبان اردو)