-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۲۵, سه‌شنبه

افغانستان، اقتصاد، حکومت خوب و اردوی قوی ندارد

ضمیرکابلوک نماینده ویژۀ رئیس جمهور پوتین برای افغانستان در گفت و گو با خبرگزاری اناتولی در مسکو با انتقاد از نیروهای غربی در افغانستان گفته است که صلح ارزان و راه حل سریع درافغانستان متصور نیست. وی گفت که اوضاع درافغانستان اسباب نگرانی عمیق است. کابلوف افزود که در افغانستان امروز سه عنصر؛ اقتصاد، حکومت داری خوب و ارتش نیرومند وجود ندارد. فقدان این سه عنصر، سبب گسترش اضطراب  وبدبینی شده است. خیلی دشوار است درین شرایط یک راه حلی پیشنهاد شود. درحال حاضر، صلح ارزان و راه حل سریع وجود ندارد.