-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۱۶, یکشنبه

توطئه راه اندازی جنگ مذهبی در بامیان

عبدالقهار سروری


اگر هدف آشوبگری و ایجاد تفرقه در میان اقوام و مذاهب نیست، در این شرایط که از سر و صورت انسانهای این سرزمین بی باوری و بی اعتمادی میبارد، بودن اسم امام ابی حنیفه و عکس شهید احمد شاه مسعود در جاده های بامیان چه دردی را دوا میکند؟! اگر دنبال آنها هستید، بروید راه شان را دنبال کنید و بگونه ی عملی نشان دهید که واقعا راه و ارزش های متعلق به زنده گی آنها برایتان ارزش دارند!
 در یک همایش با همین جوانان و دیگر هم پره هایشان که سنگ ابی حنیفه خواهی بر سینه میکوبند در کابل شرکت داشتم و عده ی از چهره های به اصطلاح تغییر طلب و روشنفکر هم حضور داشتند و همایش هم در محوطه ی یک مسجد دایر شده بود و در جریان همایش نماز عصر ادا شد، بجز یک سه چهار نفر دیگر کسی نخواست برود نماز عصر را ادا نماید و همایش هم متوقف نشد، این کار ها را بجز از استفاده جویی ناموجه و بی مورد چیزی دیگری نمیتوان عنوان کرد! متأسفانه، گاهی کسانی از آدرس و هویت قوم بزرگ تاجیک استفاده جویی میکنند که طرز نگرش و طرز رفتار شان به مفاهیم مسالمت آمیز و ارزشمدار که محتوای ساختاری قوم تاجیک را شکل میدهند، مشابه نیست!