-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۲۲, شنبه

یک مقام ارشد حکومت افغانستان در گفت و گو با رویترز گفته است: معلوم است که افغانستان درکارزار انتخاباتی امریکا در اولویت قرار نداشت. هیچ یک از نامزد ها در بارۀ افغانستان سخن نگفتند. هیلاری کلنتن کسی است که شما می فهمید که کم یا بیش، چه چیزی را از وی حاصل کرده می توانید.
رویترز نوشته است که  با این حال، افغانستان یکی از بزرگترین چالش در سیاست سخت گیرانۀ خارجی ادارۀ ترمپ خواهد بود.