-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۱۵, شنبه

حوصلۀ باری «سلام» بالاخره سر رفت

تاج شاهى، شپوى جمهورى، بروت كمونيستى، ريش اسلامى، دستمالكِ سرجيبِ دموكراسى، كُلش از يك سر در اين وطن بدنام شد. يك استايل موى بچهء لودهء "كيم جونگ ايل" مانده كه امتحان كنيم و بس!