-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۱۳, پنجشنبه

نتیجۀ صحبت جنرال دوستم و دکترغنی صفر بود

آسیاب تقابل بین جوزجان- کابل همچنان می چرخد
دکترغنی با میانجیگری احمد ضیأ مسعود و استاد محقق به تلفن های متواتر ارگ پاسخ داد.


اطلاع با اعتبار ارسال شده به گزارشنامه افغانستان از جوزجان حاکی است که بین دکترغنی و جنرال دوستم هیچ توافقی برای حل معضل اخیر حاصل نیامده است. 

منبع می گوید که حل شدن مسأله با یک تلفن یک پروپاگندی است که از سوی افراد وابسته به شورای امنیت به راه انداخته شده است. 
دراطلاع واصله گفته شده است که جنرال سه زنگ دکترغنی را بی پاسخ گذاشت و بعد با پا درمیانی احمد ضیاء «مسعود» و استاد محقق، ارتباط تلفنی بین قرارگاه جوزجان و ارگ کابل برقرار شد.  
دکترغنی با لحنی گرم به جنرال دوستم می گوید؛ تو کلان ما هستی، خودت رئیس جمهور هستی؛ ما از جانب خودت دل جمع هستیم؛ مسأله کمین زنی بالای شما را به طور جدی پیگیری می کنم؛ حتی اگر ثابت شود که معصوم استانکزی و حنیف اتمر درعقب این قضیه بوده اند؛ آنان را زندانی می کنم.
جنرال دوستم با شک و تردیدی آشکار، به خنده درمی آید و می گوید:
مسأله کمین زیاد برای ما مهم نیست. مسأله دفاع از حق و حقوق مردم است که داده نشده؛ به ولایات مربوط ما هیچ نوع بازسازی صورت نگرفته است. گپ مهم برای ما این است که حکومت باید از ریاستی به پارلمانی که خواست مردم است؛ تغییر کند. هدف من، حل اساسی مسایل است. مردم تصمیم گرفته اند که به هرطریقی که شده، ازآیندۀ خود درشمال مطمئن شوند.
دربخشی از خبر واصله آمده است:
طرف جدیدی درقضیه داخل شده است که عبارت از قزاقستان است. قزاق ها سخت درتلاش اند که پل رابطه بین جنرال دوستم و مسکو را استوار تر از گذشته بنا کنند. هرچند روس ها بر جنرال اعتماد ندارد؛ اما جنگ روانی و  داعش هراسی که اخیراً بالا گرفته، آن ها را به این قضیه متمایل ساخته است. قزاق ها از تقرب دسته جات داعش به مرزهای حوزه آسیای مرکزی سخت هراسان شده اند. باقی جان ساگیان تایف صدراعظم قزاقستان در گفت وگو با دکترعبدالله، شدیداً برضرورت جنگ با داعش تاکیده است.