-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۳۰, یکشنبه

پرجاذبه ترین چیزی که همه منتظر دیدن آن هستند این است که امریکا درگرداب افغانستان چه کار خواهد کرد؟

روزنامه معروف امریکایی- وال استریت ژورنال- درباره موقعیت دشوار افغانستان ونیروهای امریکایی قلم رانده است. دربخش از تازه ترین مقاله متشره درین روزنامه که بر پیچ وخم های جنگ کندز پرداخته شده چنین آمده است:
امریکا انتظار رو به رو شدن با یک انتخاب ناخواسته در افغانستان را دارد. هم ارسال سربازان بیشتر و افزایش ضربات هوایی و اجرای عملیات نیروهای ویژه و هم خطر اجازه دادن به طالبان برای تصرف چندین ولایت درسال پیشرو، حضور جنگی امریکا در افغانستان را شدت می بخشد.