------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

در حال بارکردن…

ه‍.ش. ۱۳۹۵ آبان ۳۰, یکشنبه

پرجاذبه ترین چیزی که همه منتظر دیدن آن هستند این است که امریکا درگرداب افغانستان چه کار خواهد کرد؟

روزنامه معروف امریکایی- وال استریت ژورنال- درباره موقعیت دشوار افغانستان ونیروهای امریکایی قلم رانده است. دربخش از تازه ترین مقاله متشره درین روزنامه که بر پیچ وخم های جنگ کندز پرداخته شده چنین آمده است:
امریکا انتظار رو به رو شدن با یک انتخاب ناخواسته در افغانستان را دارد. هم ارسال سربازان بیشتر و افزایش ضربات هوایی و اجرای عملیات نیروهای ویژه و هم خطر اجازه دادن به طالبان برای تصرف چندین ولایت درسال پیشرو، حضور جنگی امریکا در افغانستان را شدت می بخشد.