-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آذر ۴, پنجشنبه

منصور در سطح یک رهبر فراز آمد

منصور حرفی را زد که باید زده می‌شد!
آثار «حکیمی»آن‌چه آقای حفیظ منصور در مورد تدریس مضمون ثقافت اسلامی در دانشگاه‌های افغانستان گفته است، حرف شماری زیادی است که در روزگار دانشجویی پای آموزش این مضمون نشسته اند. من خودم به عنوان دانشجو در دانشگاه کابل شاهد تدریس این مضمون بودم. تدریس این مضمون با محتوای فعلی، نه تنها که بر معرفت دینی کسی نمی افزاید و دینداری را تقویت نمی بخشد، بلکه اکثر استادان این مضمون و آن‌چه را آموزش می دهند، نمونه ای از ترویج خشونت، ترشرویی و بی نظافتی است که خود خلاف ثقافت است. 
روشن است نقد جناب منصور بر محتوای این مضمون، از سر دلسوزی است، چون منصور از بسیاری مدعیان عالم دین که منابر و کرسی‌های دانشگاه را بند انداخته اند، در معرفت دینی باسوادتر و مومن تر است. 
اما با همه خطری که اظهار نظر شجاعانه در این باب دارد، یکی باید بیاید و این جمع خشک مغز، عبوس و دیگرستیز را که دین را خلاصه کرده به شیوه لباس پوشی دختر همسایه و تحریم سالنگ رفتن، از منبر و کرسی دانشگاه پایین بکشد، ورنه روزگار دینداری در این کشور با گذشت هر روز زارتر خواهد شد.
هرچند، گفتن حرف صریح در پیوند به محتوای ثقافت اسلامی و محتوای موعظه های مساجد -که اصلا هرچه است غیر از دعوت و معرفت دین،- خطر بزرگی می طلبد ولی قطعا برای رهایی از آشفته بازار کنونی، باید یک بازنگری جدی بر محتوای ثقافت اسلامی و موعظه‌های مساجد آورده شود. 
اگر می خواهید وضعیت آشفته‌ی دیدنمداری را در ولایات نه چون در اکثر ولایات از برکت فعالیت فرهنگی دولت تفکر طالبانی حاکم است، بلکه در همین مساجد کابل بدانید، شما را خدا یک روز جمعه دقیق به موعظه یک امام مسجد گوش کنید، ببینید که چه می گوید. اصلا کسی که ابتدایی ترین مسایل دین را بداند، متوجه می شود که اکثر موعظه‌های این بزرگواران جز عقده گشایی شخصی، اجتماعی و استنباط‌های غلط از دین نیست. 
تمام هم و غم این جماعت، ترویج عقده، تحریک جوانان برعلیه شادی، مخالفت با خوشنودی، شیوه لباس پوشی زنان و نمی دانم نشرات فلان تلویزیون است.
در حالی که ما هر روز قربانی خشونت و ترور از نام دین می شویم، انتظار جمعی از علمای دین این است که واضح در برابر جریان تروریستی و تکفیری ایستاد شوند و نگذارند قرائت خشونت و آدمکشی، قرائت مسلط دین معرفی شود.
آن چه از پیامبر گرامی اسلام آمده است، پاکی، نیک‌خلقی و مهربانی است؛ اما آن چه این ها از دین می نمایند، اکثرا یک سره دشمنی و تقابل است
به قول اقبال
هر یکی دانای قرآن و خبر
در شریعت کم سواد و کم نظر
عقل و نقل افتاده در بند هوس
منبرشان منبر کاک است و بس